Archive | August 2012

Ang Tunay na Lalaking “Ikaw Na”

Kung kaya mong sumayaw na napapanganga ang mga nanunuod sayo, ikaw na.

Kung kaya mong gumawa ng masterpiece sa offering envelope, tissue at sa kung ano mang pwedeng sulatan ng bolpen, ikaw na.

Kung kaya mong gumawa ng mga dekalibreng video sa loob ng kwarto mo, ikaw na.

Kung kaya mong mag-edit ng bag, t-shirt, baller at kung ano pa mang kayang pagandahin, ikaw na.

Kung kaya mong bigyan ng kulay at dating ang mga sulatin ng mga tao, ikaw na.

Kung kaya mong maging isang kahangahangang estudyante habang walang patid na binibigyan ng karangalan ang Panginoon, ikaw na.

Kung ikaw ay isang mabuting kaibigang nandyan lagi para sa iba at handang maglingkod ano mang oras, ikaw na.

Kung ikaw si Brian Villavicencio, ikaw na talaga! 

To my batch mate, my colleague, my brethren, my brother and my friend:

Happy Birthday Brader Vee! Inspirasyon at biyaya ka sa akin at sa lahat ng taong parte ng buhay mo! 

 

Sa ganitong paraan pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon ay luluwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Mateo 5:16

Advertisements